jdvsdkl fkj greo i ;rg kr; toh er ieohtehoihoth wthtoh eto[ e rl hetpothotr
Home
GEOMETRIE vervolg Ik geloof dat goede principes natuurwetten zijn en dat God, onze schepper, de oorsprong is en bovendien de oorsprong van ons geweten. Ik geloof dat mensen die zich hierdoor laten inspireren, zich volledig kunnen ontplooien.”   Wijlen S. Covey
GEOMETRISCH IN VOORSTELLING TE NEMEN MENS IN (MACRO)KOSMOS
A = Het Ene, Absolute, Bron van Geest B = (wereld van de) Geest (Mundus Intellectus); wereld van de oerpatronen C = centrum van Geest, Essentie, alziend oog D = nous, oog (topje) van de ziel; 2e poort; poort van transfiguratie E = wereld van de Ziel (Mundus Imaginalus); wereld van de Ideeën F = 7 trappen, symbool voor de 7 fasen van transformatie door 1e poort G = Grot van Plato, symbool voor de onbewuste mens met magnetisch centrum    in de materiële wereld H = (wereld van de) Stof, Lichaam, materiële wereld
Heilige vormen en geordende patronen onthullen ons iets van het mysterie dat we niet voor mogelijk houden. Dat mysterie toont zich in het hart. Deze kennis van het hart is Gnosis. “Wijsheid kan alleen gevonden worden in Waarheid.”   Johann Wolfgang von Goethe
lees verder … terug