jdvsdkl fkj greo i ;rg kr; toh er ieohtehoihoth wthtoh eto[ e rl hetpothotr
Home
GEOMETRIE vervolg
GEOMETRISCH IN VOORSTELLING TE NEMEN RELIGARE IN KOSMISCH UITERSTE GESTELD
ESSENTIE VAN SCHEPPING NAAR BEELD EN GELIJKENIS
Uitvloeiing door, in en van Liefde & invloeiing als gelijkende minnende beweging
“Liefdevol word ik door Gods Geest gedacht, liefdevol ben ik in Gods Geest verdicht, liefdevol word ik doorstroomd met Gods levenskracht.”
A = het Ene, alles omvattende; Godheid, Oergrond; Het Heilige B = de Goddelijke Bron; God; De Heilige C = wereld van de Ideeën D = gedachte zielengroep Christus met de Zijnen E = het Woord Christus F = Heilige Geest; symbolische Duif G = wereld van de vormen H = gemanifesteerde zielengroep Christus met zijn discipelen in de materiële wereld I = het vleesgeworden Woord Jesus Christus J = wereld van de actieve creatie K = het gedachte sublimatieproces van zielengroepen L = de gedachte sublimerende ‘substantie’; essence M = emanatie; lijnen van integratie N = immanentie; lijnen van vereenzelviging
HEILIGE GEEST
Mysterium Conjunction
lees verder … terug