jdvsdkl fkj greo i ;rg kr; toh er ieohtehoihoth wthtoh eto[ e rl hetpothotr
Home
GEOMETRIE vervolg
GEOMETRISCH IN VOORSTELLING TE NEMEN RELIGARE IN GEESTELIJK INNERLIJKE GESTELD
Geestelijk werk bij de studie van de Ziel
A = uitstorting vanuit het Ene waarvan de kern nergens is en de omtrek overal; (kern van) Geest die ook kern van de groepsziel is; actieve principe van Geest in ziel;    in- en uitstroming van Liefde B = de -in het geïndividueerde werkzame- kern die wordt gevoed door de kern van de aan haar verwante, éénpuntig gerichte - en daarmee werkzame - groepsziel vanuit een en dezelfde Bron; geestvonk(atoom) C = inhoud van een éénpuntig gerichte en daarmee werkzaam zijnde groepsziel waar Liefde in- en uitvloeit, gevoed vanuit de Bron en aan deze Bron in dankbaarheid terugbarend, en tevens voedend de participerende individuaties die op hun beurt in dankbaarheid terugbaren naar hun staat van Zijn D = inhoud van de individuatie met unieke eigenschappen, participerend in de aan haar verwante, éénpuntig gerichte groepsziel en daarmee tevens de haar ingelegde Wet markerend in het in mentaal uiterste gestelde ontwikkelingsgebied van de groepsziel die participeert in de Mundus Imaginalis E = allesomvattende Inhoud van Geest die begeestert en bezielt volgens het principe ‘het hogere omvat en beademt het lagere’; F = groepsziel in mentaal uiterste gesteld en daarmee de haar ingelegde Wet markerend G = participerende individuatie met unieke eigenschappen in mentaal uiterste gesteld en daarmee de haar ingelegde Wet markerend H = Geest in mentaal uiterste voorgesteld en daarmee Zijn Wet markerend I = lijnen van (integratie en) vereenzelviging ter volbrenging ‘van beeld naar gelijkenis’ J = de wateren boven en de wateren beneden
H
J
J
terug